LAMPART CLASSIK 50P na fasadu

Vrsta

Opis

Idealno rešenje za zagrevanje pojedinačnih prostorija gde ne postoji instalacija centralnog grejanja. Moderan dizajn i boja koje se lako uklapaju u
Vaš enterijer. Sve gasne peći imaju emajlirana kućišta, što osigurava dugotrajnu stabilnost boja kao i lako održavanje i čišćenje.
Kvalitetan regulator omogućava brzo uključivanje, tačno podešavanje i automatsku regulaciju sa modulacijom plamena gasne peći.
Poseduje gorionik od nerđajućeg čelika, osigurava savršeno sagorevanje i oslobađa minimalne količine štetnih dimnih gasova. Oslobođena količina NO2 je znatno ispod dopuštene vrednosti. Gasne peći se izrađuju u dve verzije, fasadni i dimnjački.